top of page

O NÁS

Na návrh ZK ROH (Závodný klub ROH) bolo rozhodnuté založiť malú ľudovú spevácko-tanečnú skupinu, ktorá mala príležitostne vystupovať pri rôznych kultúrnych a spoločenských podujatiach v meste a jeho okolí. Touto úlohou bol poverený mladý muzikant – huslista František PRISTAČ. V lete roku 1956 sa mu v spolupráci s bývalým tanečníkom SĽUK-u Jánom KRATOCHVÍLOM takúto skupinu podarilo založiť.

Úvodné roky fungovania súboru boli veľmi úspešné. Po odstránení začiatočníckych nedostatkov o tom hovoria mnohé krásne vystúpenia v meste, v okolitých obciach a aj po celej republike, ale hlavne úspechy dosiahnuté na súťažných prehliadkach folklórnych súborov. Z tých najvýznamnejších úspechov treba spomenúť: účasť na najznámejšom folklórnom festivale vo Východnej v roku 1958 – kde sa súbor umiestnil na 1. mieste, krajské kolo STM (Súťaž tvorivosti mládeže) v Košiciach 1959 – 1. miesto – postup na celoštátne kolo do Brna, krajské kolo STM v Prešove 1960 – 1. miesto – postup na celoštátne kolo v Prahe, kde sa podarilo súboru obsadiť 4. miesto zo šesťdesiatich súborov.

P.O. Box 24 Dom kultúry

Svit 059 21

Slovensko

Tel: 0908 260 599

Mail: janosiksvit@gmail.com

© 2023 by Maroš Lištiak

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
bottom of page